Syfte
Stiftelsens syfte är att främja kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi

 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012
2011 2010