Anvisningar för sökande

Främjandeåtgärder
Bidrag kan beviljas för fyra slag av främjandeåtgärder:
(1) Symposier
(2) Konferensdeltagande
(3) Initiering
(4) Publikation

Ansökningstider
15 april och 15 oktober

E-postadress för insändande av ansökningar
ansokan@berndtgustafsson.se