Utgivning, länkar

Hela boken

Recension

Brixtofte Petersen, Michael. 2022. “Curt Dahlgren (Ed.) Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige.Nordic Journal of Religion and Society 25(1–2022):58–60.

Artiklar

Gustafsson, Göran. 2021. “Berndt Gustafsson som religionssociolog.” S. 9—17 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Alwall, Jonas. 2021. “Scientologi utifrån och inifrån: konfliktytor och paradoxer.” S. 19—39 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Bromander, Jonas. 2021. “En kyrka i förändring.” S. 41—61 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Dahlgren, Curt. 2021. “Dödsannonser i två sociokulturella miljöer: förändringar över tid.” S. 63—83 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Klingenberg, Maria, och Mia Lövheim. 2021. “Kvinnor och religiöst ledarskap: ny kontext och nya aktörer.” S. 85—105 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Nordin, Magdalena. 2021. “Institutets tidiga studier av ”religiösa organisationer bland invandrare”.” S. 107—125 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Repstad, Pål. 2021. “Sosial klasse – et underutforsket tema i religionssosiologien.” S. 127—148 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Straarup, Jørgen. 2021. “Vardagstro och kyrkoordning: en norsk problemformulering i Berndt Gustafssons anda.” S. 149—158 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Willander, Erika. 2021. “Kvinnligt, manligt, kyrkligt: en uppföljning av Berndt Gustafssons genusforskning.” S. 159—179 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Gustafsson, Göran. 2021. “Religionssociologiska Institutet (RSI): kort orientering om en forskningsorganisation och dess publikationer.” S. 181—193 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.
Skog, Margareta. 2021. “Berndt Gustafssons bibliografi.” S. 195—225 i Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, redigerad av C. Dahlgren. Lund, SE: Lunds universitet.