Syfte
Stiftelsens syfte är att främja kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi

Verksamhet
2015
2014 2013 2012
2011  2010