Syfte
Stiftelsens syfte är att främja kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi.

Verksamhet

2022 2021 2020  2019
2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011
2010