Styrelsens sammansättning

Ordförande: Professor em Curt Dahlgren, Lunds universitet

Församlingsherde, docent Anna Davidsson Bremborg, Lund
Professor Mia Lövheim, Uppsala universitet
Teologisk rådgivare, TD Jan Eckerdal, Sveriges Kristna Råd
Universitetslektor, docent Magdalena Nordin, Göteborgs universitet
Professor em Jørgen Straarup, Södertörns högskola