Styrelsens sammansättning

Ordförande: Professor em Curt Dahlgren, Lunds universitet

Bitr kyrkoherde, docent Anna Davidsson Bremborg, Landskrona församling
Professor em Göran Gustafsson, Lunds universitet
Professor Mia Lövheim, Uppsala universitet
Direktor, TD Olle Kristenson, Sveriges Kristna Råd
Seniorprofessor Jørgen Straarup, Södertörns högskola