Historik
1962 Religionssociologiska Institutet bildas
1975 —  Medel doneras som hedersgåvor i samband med Berndt Gustafssons död
1990 Fonden bildas i samband med att Religionssociologiska Institutet uppgår i Svenska kyrkans forskningssekretariat
2009 Fondens styrelse rekonstrueras genom adjungering av seniora forskare i religionssociologi
     
     
RSLogo.156x120.jpeg  


Logotypen för Religionssociologiska Institutets
publikation Religion och Samhälle 1980—1990