Styrelseledamot i Berndt Gustafssons minnesfond avliden

Dagmar Gustafsson, änka efter Berndt Gustafsson, har avlidit den 21 september 2017. Den därmed decimerade styrelsen uttrycker sitt deltagande till Dagmar Gustafssons familj och tackar för långt och idogt arbete med och intresse för fondens verksamhet.

Dödsannonsen från Dagens Nyheter 2017-10-01

BerndtG201x271.jpgBerndt Gustafsson

Berndt Gustafsson var en av de första introduktörerna av kyrko- och religionssociologi vid moderna svenska universitet. Vid sin död 1975 stod Berndt Gustafsson inför utnämnande som professor i religionssociologi vid Lunds universitet.

(se närmare under historik)

Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi, 817602-7095
plusgiro 547813-6 | bankgiro 607-2698
℅ Straarup, Sankt Johannesgatan 4 B, SE-753 11  Uppsala
tfn +46 70 377 2632, e-post