BerndtG201x271.jpgBerndt Gustafsson

Berndt Gustafsson var en av de första introduktörerna av kyrko- och religionssociologi vid moderna svenska universitet. Vid sin död 1975 stod Berndt Gustafsson inför utnämnande som professor i religionssociologi vid Lunds universitet.

(se närmare under Historik)

I en minnesbok från 2021, Religionssociologisk mångfald, har ett tiotal forskare låtit sig inspireras av det vetenskapliga arvet efter Berndt Gustafsson. Minnesboken recenseras i Nordic Journal of Religion and Society 25, 2022, 58-60

(se närmare under Utgivning)


Utlysning av medel for inom kyrko- och religionssociologi

Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser medel för ansökningar om anordnande av symposier, deltagande i konferens, initiering av forskningsprojekt och publikation. Senaste deadline var 15 april 2023, se utlysningsaffischen. Nästa deadline är 15 oktober 2023.

Behöriga att söka bidrag ur fondens medlen är forskarstuderande och disputerade forskare. Anvisningar finns på länkarna i högerspalten.


Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi, 817602-7095
plusgiro 547813-6 | bankgiro 607-2698
℅ Straarup, Sankt Johannesgatan 4 B, SE-753 11  Uppsala
tfn +46 70 377 2632, e-post