BerndtG201x271.jpgBerndt Gustafsson

Berndt Gustafsson var en av de första introduktörerna av kyrko- och religionssociologi vid moderna svenska universitet. Vid sin död 1975 stod Berndt Gustafsson inför utnämnande som professor i religionssociologi vid Lunds universitet.

(se närmare under historik)


BildGoranGustafssonGöran Gustafsson

Göran Gustafsson, professor emeritus i religionssociologi vid Lunds universitet, gick bort i juli 2018. Under många år var Göran Gustafsson föreståndare för Religionssociologiska Institutet och efter institutets uppgång i Svenska kyrkans forskningssekretariat ordförande för Berndt Gustafssons minnesfond.

I den bifogade artikeln tecknar "hans" doktorander vid Lunds och Uppsala universitet bilden av sin handledare.

Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi, 817602-7095
plusgiro 547813-6 | bankgiro 607-2698
℅ Straarup, Sankt Johannesgatan 4 B, SE-753 11  Uppsala
tfn +46 70 377 2632, e-post