BerndtG201x271.jpgBerndt Gustafsson

Berndt Gustafsson var en av de första introduktörerna av kyrko- och religionssociologi vid moderna svenska universitet. Vid sin död 1975 stod Berndt Gustafsson inför utnämnande som professor i religionssociologi vid Lunds universitet.

(se närmare under historik)


Extra utlysning av medel for forskningsinitiering

Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser tillsammans med stiftelsen C E Wikströms minnesfond medel för forskning om Frikyrkor i förändring. Medlen är främst avsedda för initiering av större ansökningar till forskningsråd och andra anslagsgivare. Deadline är 2021-12-20, se utlysningstexten.

Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi, 817602-7095
plusgiro 547813-6 | bankgiro 607-2698
℅ Straarup, Sankt Johannesgatan 4 B, SE-753 11  Uppsala
tfn +46 70 377 2632, e-post